HİZMETLERİMİZ

ATIK LOJİSTİK HİZMETİ

Ya-se, kurum ve kuruluşların ürettiği atıklarını, insan ve çevre sağlığını esas alan ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında toplama ve taşıma hizmetini gerçekleştirmektedir.

Atık taşıma işlemleri uygun program ve güzergahlar dahilinde, lisanslı araç sürücüleri tarafından, bu iş için özel tasarlanmış lisanslı araçlarla yapılmaktadır.

ATIK ARA DEPOLAMA HİZMETİ

Sağlık kuruluşlarından ve Endüstriyel kaynaklı oluşan tehlikeli - tehlikesiz atıklar, bertaraf/geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar atık ara depolama tesislerinde güvenli bir şekilde depolanmalıdır.

Bu kapsamda atıkların depolanması işi; atık üreticisinin talebi doğrultusunda atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması işlemiyle başlamaktadır. Sonrasında lisanslı araçlarla Atık Ara depolama tesisine getirilen atıkların radyasyon kontrolü ve tartım işlemleri yapılmaktadır. Kontrolden geçen atıklar depo içerisinde uygun bölümlere yerleştirilmektedir.

ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumumuz tarafından atık üreticilerinde bilinç ve farkındalığın oluşmasını sağlamak amacıyla; tehlikeli maddeler ile çalışırken alınması gereken önlemler, acil durum planları, tehlikeli atık yönetimi gibi konularda üreticiye gerekli eğitimler verilmektedir.

EKİPMAN TEMİNİ

Atıklarını ayrı ayrı biriktirmeleri için atık üreticilerine, ürettikleri atıklara uygun ambalaj ve tanımlama için etiket sağlanmaktadır. Ayrıca atıkların kurum içinde taşınması, toplanması esnasında kullanmak üzere gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar temini yapılmaktadır.

PERSONEL TEMİNİ

Atıkların üretildiği yerde birbirine karışmayacak şekilde ayrı ayrı toplanması, uluslararası standartlara uygun etiketleme ve ambalajlama yapılabilmesi için personel temin edilmektedir.