ÖZEL KURUMLAR

 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-TARSUS
 • CANKAT NEFES SAĞLIK A.Ş. 
 •  ENDOMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİSAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  FETMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş.
 • ADENOM TANI MERKEZİ VE SAĞLIK HİZMETLERİTİC.LTD.ŞTİ.
 • AFYON ÖZEL PARK HASTANESİ
 • ANAMED ÖZEL SAĞLIK ÖZEL EĞİTİM TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ANKARA ÖZEL MEMORİAL HASTANESİ
 • ANTALYA MEDSTAR HASTANESİ
 • ANTALYA MEDSTAR HASTANESİ-ÖZEL DEVA SAĞLIK HİZMETLERİ
 • ANTALYA MEDSTAR TOPÇULAR HASTANESİ
 • ANTALYA MEMORİAL HASTANESİ
 • BALCI ECZANESİ
 • BALIKESİR ÖZEL HASTANESİ
 • BALIKESİR ÖZEL SEVGİ HASTANESİ
 • BANDIRMA ÖZEL HASTANESİ
 • BATI ANADOLU CENTRAL HOSPİTAL
 • BATIKENT MEDİCAL PARK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • BİLGEN SAĞLIK HİZ. LTD. ŞTİ.-MEDİCABİL YILDIRIM
 • BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.-ÖZEL BUHARA HASTANESİ
 • BURSA DÜNYA GÖZ HASTANESİ
 • BURSA MEDİCALPARK HASTANESİ
 • BURSA MEDİ-CE SAĞLIK HİZ. A.Ş.- ÖZEL ARİTMİ HASTANESİ
 • BURSA ÖZEL DORUK HASTANESİ ÇEKİRGE
 • BURSA ÖZEL DORUK HASTANESİ YILDIRIM
 • BURSA ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ
 • ÇARDAK ECZANESİ
 • DENİZLİ ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ-ERPA
 • DENİZLİ ÖZEL TIP LTD.ŞTİ.-ODAK
 • DMED DİYALİZ HİZMETLERİ A.Ş.
 • İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 • DR.REMZİ AVCI LTD.ŞTİ. - RETİNA GÖZ
 • DRD SAĞLIK İNŞAAT TİC. A.Ş.
 • DÜNYA GÖZ HASTANESİ A.Ş.
 • EGEBEM ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM HİZ. TUR.TIBBİ MALZ.SAN.VE TİC. A.Ş.
 • EKİN DORUK TIP MERKEZİ
 • EKOL BAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.
 • ELAZIĞ MEDİCALPARK HASTANESİ
 • ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIKHASTANESİ A.Ş.
 • ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT HASTANESİ
 • FAAY SAĞLIK HİZMETLERİ SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.
 • FETMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş.
 • FİLİZ ECZANESİ
 • GAZİANTEP DÜNYA GÖZ HASTANESİ
 • GEBZE MEDİCALPARK HASTANESİ
 • GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 
 • GÖZ VAKFI YILDIRIM GÖZ MERKEZİ
 • GRAND MEDİKAL HASTANESİ
 • GÜRCAN ECZANESİ
 • IDC ULUSLARARASI DİYALİZMERKEZLERİ LTD.ŞTİ.
 • IĞDIR ÖZEL BULUT HASTANESİ
 • ISPARTA MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ
 • İNAN SAĞLIK VE TURİZM LTD. ŞTİ.
 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MEDİCALPARK HASTANESİ
 • İSTANBUL LİV HOSPİTAL-ULUS
 • İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.-KAYSERİ
 • İZMİR EKOL HASTANESİ
 • İZMİR GENTAN ÖZEL SAĞLIK HİZ. A.Ş.
 • İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
 • İZMİR ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ
 • KARABENEK ECZANESİ
 • KOCAELİ MEDİCALPARK HASTANESİ
 • KOCAELİ NUH ÇİMENTO ADSM
 • LİV HOSPİTAL ULUS-ANKARA
 • LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZM. LTD. ŞTİ.-ÖZEL HAYAT HASTANESİ
 • MANİSA ÖZEL GRAND MEDİCAL HASTANESİ
 • MANİSA SOMA MEDİGÜN HASTANESİ
 • MARMARİS ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
 • MEDİBAFRA HASTANESİ
 • MEDİCAL PARK İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA
 • MEDİCALPARK ANTALYA HASTANESİ
 • MEDİCALPARK BATMAN HASTANESİ
 • MEDİCALPARK ELAZIĞ ŞUBESİ
 • MEDİCALPARK GAZİANTEP HASTANESİ
 • MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
 • MEDİCALPARK HASTANESİ FATİH
 • MEDİCALPARK HASTANESİ-BAHÇELİEVLER
 • MEDİCALPARK İSTANBUL FATİH ŞUBESİ
 • MEDİCALPARK İZMİR-SENTEZ SAĞLIK HİZ. A.Ş.
 • MEDİCALPARK KOCAELİ HASTANESİ
 • MEDİCALPARK ÖZEL GEBZE HASTANESİ
 • MEDİCALPARK TARSUS
 • MEDİCALPARK TEMAR - TOKAT ŞUBESİ
 • MEDİCALPARK UŞAK ŞUBESİ
 • MEDİCALPARK-GAZİOSMANPAŞA ANADOLU HASTANESİ A.Ş.
 • MEDİCALPARK-GÖZTEPE HASTANESİ
 • MEDİPLAZA SAĞLIK HİZMETLERİİ A.Ş.-KOCAELİ MEDİCALPARK
 • MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ
 • METROPARK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 
 • MİLAS ÖZEL İZAN SAĞLIK HASTANESİ
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-ANTALYA LARA ŞUBESİ
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-BURSA
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-LİV HOSPİTAL
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-ORDU
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-ORTAHİSAR
 • MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-TRABZON ŞUBESİ
 • MS SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş.
 • MUĞLA YÜCELEN HASTANELERİ
 • MUĞLA ORTACA DEVLET HASTANESİ
 • MUĞLA ÖZEL ORTACA YÜCELEN HASTANESİ
 • ORDU MEDİCALPARK HASTANESİ
 • ORJİN ÖZEL SAĞ.HİZ. MEDİCAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÖZEL ADA LAZER SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • ÖZEL AHU HASTANESİ
 • ÖZEL AKHİSAR HASTANESİ
 • ÖZEL AKHİSAR TEDAVİ A.Ş.
 • ÖZEL AKTİF YALOVA HASTANESİ
 • ÖZEL ANA TEŞHİS TEDAVİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ-ATEK ÖZEL SAĞ. HİZ. A.Ş.
 • ÖZEL ARİTMİ OSMANGAZİ HASTANESİ
 • ÖZEL AVCILAR ANADOLU HASTANESİ
 • ÖZEL BANDIRMA HASTANESİ
 • ÖZEL BİGA CAN SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 • ÖZEL BULUT HASTANESİ
 • ÖZEL DORUK HASTANESİ YILDIRIM
 • ÖZEL DORUK HASTANESİ-ÇEKİRGE
 • ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ
 • ÖZEL EGEPOL HASTANESİ - NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL EKİN DORUK TIP MERKEZİ
 • ÖZEL EKİN TIP MERKEZİ
 • ÖZEL ESENTEPE HASTANESİ-ATEK ÖZEL SAĞ. A.Ş.
 • ÖZEL GEBZE FİZİKMER MEDİKAL ÜRÜNLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL HAYAT HASTANESİ
 • ÖZEL İNCİ GÖZ HASTANESİ
 • ÖZEL İNCİ GÖZ HASTANESİ-ÖZEL ADA LAZER SAĞLIK HİZMETLERİ
 • ÖZEL İZAN HASTANESİ
 • ÖZEL İZAN SAĞLIK HASTANESİ
 • ÖZEL JİNAS DOĞUM VEKADIN SAĞLIĞI HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL KARATAŞ HASTANESİ - LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZMETLERİEĞİTİM TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL MARMARİS AHU HASTANESİ
 • ÖZEL MARMARİS HASTANESİ-YELKEN SAĞLIK HİZM. TİC. A.Ş.
 • ÖZEL MEDİCABİL HASTANESİ
 • ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ-SOMA
 • ÖZEL MEDSTAR HASTANESİ-DEVA
 • ÖZEL MEDSTAR YILDIZ HASTANESİ
 • ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
 • ÖZEL MEMORİAL DİCLE HASTANESİ
 • ÖZEL MEMORİAL DİYARBAKIR HASTANESİ
 • ÖZEL METROPARK MEDLİNE HASTANESİ
 • ÖZEL MUĞLA ORTACA YÜCELEN HASTANESİ
 • ÖZEL MUĞLA YÜCELEN HASTANESİ-GÜRSOY TURİZM LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL ODAK HASTANESİ - DENİZLİ ÖZEL TIP LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL OSMANGAZİ ARİTMİ HASTANESİ
 • ÖZEL PEMBE MAVİ HASTANESİ
 • ÖZEL SALİHLİ GÜVEN HASTANESİ
 • ÖZEL SALİHLİ HASTANESİ
 • ÖZEL SALİHLİ MEDİGÜVEN
 • ÖZEL SEKİZ EYLÜL HASTANESİ
 • ÖZEL SETBAŞI TIP MERKEZİ
 • ÖZEL SEVGİ HASTANESİ
 • ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (PAŞAALANI)
 • ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
 • ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.-AVCILAR ANADOLU
 • ÖZEL SMYRNA ART TÜP BEBEK MERKEZİ
 • ÖZEL TINAZ TEPE HASTANESİ
 • ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.
 • ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.-BATIKENT
 • ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.-VİŞNELİK
 • ÖZEL YALOVA ATAKENT HASTANESİ
 • ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ
 • ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ - TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIKHİZMETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • PAMUKKALE ÖZEL HASTANESİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
 • SAMSUN MEDİCAL GRUP ÖZEL SAĞLIK A.Ş.-MEDİCALPARK
 • SEKİZ EYLÜL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • SENTEZ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-MEDİCALPARK-KARŞIYAKA
 • SİLİVRİ MEDİCALPARK HASTANESİ-ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
 • TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ULUDAĞ DİYALİZ MERKEZİ-FRESENİUS NEFROLOJİ HİZM. A.Ş.
 • ULUDAĞ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.-ÖZEL CİHANGİR HASTANESİ
 • YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
 • YAŞAM DİYALİZ FİZİK TEDAVİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • YAŞAM SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ ARAÇLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • YENİ ZAFER ECZANESİ-ECZ. NEJAT VARDAR
 • YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
 • GÜRER MADEN NAKLİYAT ASFALT İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • NURAY OTOMOTİV TİC A.Ş
 • TOMKER SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ABATEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ACEM MOBİLYA İNŞAAT BEYAZ EŞYA TEKSTİL VE EV EŞYALARI PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • AKÇA MAKİNA OTOMOTİV A.Ş.
 • AKSU POLİMER BOYA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALTINBOYA İPLİK BOYAMA TEKSTİL SAN. VETİC.LTD.ŞTİ.
 • AMCAM OTOMOTİV MADENİ YAĞLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ANILLAR UN FABRİKASI SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • ANKARA AĞIR VASITA SERVİS TAŞIMACILIĞI OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • ARTSER MAKİNA BAKIM ONARIM TİC.LTD.ŞTİ.
 • AS-SAR OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. 
 • AYSAN AKARYAKIT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN.KOLL.ŞTİ.
 • BAŞAK BİLGİSAYAR BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • BAYGIN MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA NAKLİYAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • BETON TAŞ YAPI ELEMANLARI
 • BEYBİ PLASTİK FABRİKASI SAN. A.Ş. 
 • BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • BKS TARIM MAKİNALARI OTOMOTİVSAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • CANAT KURUYEMİŞCİLİK GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • CİVANLAR KAĞIT VE AMBALAJ MALZEMELERİSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • COŞKUN ÜZER MOBİLYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇALIŞKAN DÖKÜM TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÇELİKKOL PETROL MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÇİFTÇİOĞLU OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURİZM VE İNŞAAT TİC.A.Ş.
 •  ÇÖZEL OTOMOTİV GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.
 •  DAMLA MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.A.Ş
 •  DENKAY MERMER MADENCİLİK İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  EMEK MERMER SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  ENTAŞ MERMER SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  FETHİYE UYSALLAR PETROL TURİZM TEKSTİL GIDA NAKLİYAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  GAZİANTEP MOTORLU ARAÇLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 •  GENÇ HAVACILIK DENİZCİLİK OTOMOTİV ALIM SATIM SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
 •  GÜRES TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC.A.Ş.
 •  GÜRSES MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM TİC.A.Ş.
 •  HATİPOĞLU GÜNEŞ KİREMİT VE TUĞLA SAN.TİC.A.Ş.
 •  HİLAL TEKSTİL BRODE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  IMERYS SERAMİK HAMMADDELERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  INNOCHEM TARIM İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 •  KANİ MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  KARBON ARAY ENERJİ MADENCİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  KAUTEK OTOMOTİV A.Ş.
 •  KIYI OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  KOMMERSAN MERMER MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  KOYUNCU DENİZCİLİK RENT A CAR HİZMETLERİ TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.
 •  KOZMETİK DÜNYASI ÜRÜN TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 •  KUTAY MOTORLU ARAÇLAR TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  MAR METAL HURDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
 •  MAR TÜKETİM MADDELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  MARTEKS MARMARA TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  MAYZEN OTOM. MAK. YED. PARÇA ISIL İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 •  MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  MERKEZ OTOMOTİV OTOPARK VE YEDİEMİN DEPOSU SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  MERKEZ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  METEK YAPI SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  MEZCAR OTOMOTİV İNŞ. TEKS. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 •  MUTLUHAN KONUT ENDÜSTRİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
 •  NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC.A.Ş. 
 •  NET TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
 •  NG SÜPER LASTİK VE KAUÇUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÖNEM GIDA SAN.TİC.A.Ş.
 •  ÖZÇINARLAR PETROL ÜRÜNLERİ GAZ KİMYA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÖZGÜR OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
 •  ÖZŞAFAK OTOMOTİV VE MOT. ARAÇ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ
 •  PEKNİL DENİZCİLİK ENERJİ MADENCİLİK İNŞAAT VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
 •  PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş.
 •  RENOTO OTOMOBİLCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  RODOS SÜT GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  SARAR OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
 •  SASTAŞ SAMSUN SOĞUTMA TESİSLERİ A.Ş. 
 •  SİVAS TRAVERS İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş
 •  ŞENEL MOTORLU ARAÇLAR VE AKARYAKIT TİC.A.Ş. .
 •  TROY FIREWORKS INTERNATIONAL HAVAİ FİŞEK PİROTEKNİK SAN. VE TİC.A.Ş. 
 •  TURHAN HURDACILIK TEMİZLİK TAŞIMACILIK TEKSTİL GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  UZSER YEDEK PARÇA OTO BAKIM VE SERVİS HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ÜÇ KARDEŞLER ÖZEL VOLKSWAGEN SERVİSİ BMW RANGE ROVER ÖZEL SERVİSİ
 •  VESKİM KİMYEVİ MADDELER İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.
 •  VESSEM ENDÜSTRİYEL ATIK VE MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  VF EGE GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
 •  YAREN ORMAN TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 •  YARIMCA OTOMOTİV PAZARLAMA TİC.SAN.A.Ş.
 •  YAŞAR MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  YEDİTEPE ORGANİK TARIM GIDA TEKSTİL OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 •  ZENO DİJİTAL BASKI KUMAŞ TEKS. SAN. VE .TİC. LTD. ŞTİ
 •  ZİMAŞ ZİNCİR VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş.
 • 2000 MOTORLU TAŞITLAR SAN.VE TİC. A.Ş
 • 404 KİMYA SAN. VE TİC.
 • A MERKEZ DİYALİZ FİZİK TEDAVİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • A. B. GIDA SAN. VE TİC. A. Ş. 
 • ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL A.Ş.
 • ABC MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ACAPET TAŞIMACILIK AKARYAKIT TİC.LTD.ŞTİ.
 • ACAR MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ACARLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANYİ A.Ş.
 • ACARLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ACEMOĞLU GIDA SANAYİ LTD.ŞTİ.
 • ACEMOĞLU GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ACETLER KOYUNCU KÖMÜR YAPI SAN. VE LTD. ŞTİ.
 • ACETLER KOYUNCU KÖMÜR YAPI SAN. VE LTD. ŞTİ.-BETON SANTRALİ
 • ADALI CAM DEKORASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ADASAN KUM SAN.TİC.A.Ş
 • ADEL BRODE TEKSTİL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • AFYON OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • AGRİTA TARIM GIDA HAYV.SAN.VE TİC. A.Ş.
 • AHM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • AHMET ŞEVKİ ZAMAN OTOMOTİV
 • AHMET ŞEVKİ ZAMAN VE ORTKL. KOLL. ŞTİ.
 • AK ENERJİ
 • AKBABA TAAHHÜT İNŞAAT İMALAT SAN. VETİC.A.Ş.
 • AKBAY CAM ZÜCCACİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • AKÇA MAKİNA OTOMOTİV İLETİŞİM A.Ş.
 • AKDENİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAZIR BETON İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
 • AKDENİZ BAHADIR TIBBİ ALET CİHAZ VE MALZEMELERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • AKFA ÇAY SAN. VE TİC.A.Ş.
 • AKGİRİŞİM MÜTEAHHİTLİK MÜŞAVİRLİK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • AKIN ÇORAP
 • AKKİSAN KİREÇ MADEN İNŞ.
 • AKKUR ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 • AKPET TEKSTİL HURDA İNŞAAT LOJİSTİKSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • AKPET TEKSTİL HURDA LOJİSTİK TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ
 • AKRE GERİ DÖNÜŞÜM LTD.ŞTİ.
 • AKS MOBİLYA İNŞAAT EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALARA FİDAN A.Ş.
 • ALAŞIM DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ALCAST METAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALDATMAZ MOTORLU ARAÇLARSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALDATMAZ MOT. ARAÇ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ALES ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş.
 • ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş.-ÇİNE
 • ALESTA KAPTAN YATÇILIK TURİZM A.Ş.
 • ALİ RAİF İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ALJ OTOMOTİV A.Ş.
 • ALKARANLILAR DÖKÜM OTO. VE GIDA LTD. ŞTİ.
 • ALNER OTOMOTİV YAN SANAYİ SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALPATA OTOMOTİV SAN. VE PAZ. A.Ş.
 • ALPATA OTOMOTİV SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
 • ALSANCAK OTO İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALSANCAK OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.A.Ş.
 • ALTAN PLAZA - BANDIRMA ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • ALTAŞ YAPI TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ALTAŞ YAPİ SANAYİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ TİC. A.Ş
 • ALTEK ALARKO ELEKTRİK SANTRALLERİ TESİS İŞLETME VE TİC.A.Ş. 
 • ALTIN GALVANO METAL KAPLAMA SANAYİ
 • ALTIN YUNUS ÇEŞME RESORT & THERMAL HOTEL
 • ALTINLAR EGE KARGO NAKLİYAT OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ALTINLAR EGE KARGO NAKLİYAT OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ALTUN KUR İNŞAAT
 • ALTUNDAŞ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ALTUNŞAN PETROL TURİZM TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
 • ANDAÇ OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • ANIL ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
 • ANTOTO OTOMOTİV A.Ş.
 • APS TEKSTİL VE TİC. A.Ş.
 • ARAZ METAL MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT TİC.LTD.ŞTİ
 • ARC İNŞAAT PROJE TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ.
 • ARGINLAR HAY. TEKS. TUR. LTD. ŞTİ.
 • ARI RAFİNE VE YAĞ SANAYİ A.Ş.
 • ARIGÖL KONVEYÖR SİST. MAK. YED. PAR. NAK. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
 • ARIKAN MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ARKASAN ARABAĞA KAHVE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ARSAN DOKUMA BOYA SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ARSLANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ARTIFE SERVISONE TİCARİ ARAÇLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
 • ARTKIY OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ARY OTOMOTİV YAPI SAN.VE TİC. A..Ş
 • ASAL MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ASAL OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
 • ASAMA İZOLASYON AMBALAJ TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ASBETON YAPI MÜH. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ASERLER TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.
 • ASİL OTOMOTİV - ASİL MOTORLU ARAÇLAR AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ASİLAKS METAL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş.-DOĞA KOLEJİ ÇEKİRGE
 • AŞİYAN MOTORLU ARAÇLAR SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ATALAY OTOM. DAY. TÜK. MALLARI TEKS. TUR. İŞL. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ATILGAN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
 • ATILGAN OTOMOTİV SERVİS HİZ. İÇ DIŞ TİC. A.Ş.
 • AVEK OTOMOTİV SERVİS SAN.VE TİCARET A.Ş.
 • AY PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • AYDIN ENDÜSTRİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • AYDIN OTOMOTİV
 • AYDOĞAN OTOMOTİV SAN. İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • AYIŞIĞI OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • AY-KAR BOYA EMPRİME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • AYKUT AMBALAJ A.Ş.
 • AYTÜRK BOYA APRE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.
 • BADAY OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • BAKS BURSA AMBALAJ KAĞIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BALABANLI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • BALABANLI RÜZGAR ENERJİSİ
 • BALIKESİR BETON - KURŞUNLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • BALIKESİR YEM SAN. VE. TİC. A.Ş.
 • BAL-KAR İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • BALYEM - BALIKESİR YEM SAN. VE TİC.A.Ş. . BALYEM - BALIKESİR YEM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • BAN OTOMOTİV A.Ş.
 • BANAZ OTOMOTİV A.Ş.
 • BANOTO OTOMOTİV TİC.A.Ş.
 • BANVİT A.Ş.
 • BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A. Ş 
 • BAŞ-TAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BATI OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
 • BAVARİA OTO SERVİS
 • BAYARLAR HURDA LTD.ŞTİ.
 • BAYKAN OTOMOBİL A.Ş.
 • BAYKAR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
 • BAZTAŞ BAZALT ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER LTD.ŞTİ.
 • BE-ER MADENCİLİK
 • BEKA OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • BEKA-MER MERMER MADENCİLİK
 • BEKEÇLER METAL-İBRAHİM BEKEÇ
 • BELENAY TEKSTİL BOYA BASKI APRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • BERKAN PLASTİK - CİVANLAR KAĞIT VEAMBALAJ MALZEMELERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BEYAZLI OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BEYDA PLASTİK AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • BEYDAĞ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.
 • BEYOBASI ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş.
 • BİNBİR GIDA A.Ş.-ÇAMALTI TUZ FABRİKASI
 • BİNTAŞ GIDA KAFETERYA İŞL. GİYİM VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • BİROLLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • BOLU TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ-ATLAS İNŞAAT
 • BORÇELİK ÇELİK SAN.TİC.A.Ş.
 • BOROVALI OTOMOTİV SAN. VE TİC A.Ş
 • BOSTANCIOĞLU MOTORLU ARAÇLAR DIŞ TİC.A.Ş. 
 • BOYKİM ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDE VE BOYA SAN.TİC.A.Ş.
 • BOYTEKNİK METAL OTOMOTİV SAN VE TİC LTD ŞTİ.
 • BOZTAŞLAR HURDA PLASTİK METAL İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM NAKLİYAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BOZÜYÜK OTOMOTİV A.Ş.
 • BT BORDO ELEKTRİK ÜRETİM DAĞ. PAZ. SAN. VE. TİC. A.Ş.
 • BTS AĞIR VASITA NAK.GIDA MADENCİLİKOTOM. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • BUDAN TURİZM OTOMOTİV PETROL GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BUHARİ OTOMOTİV A.Ş.
 • BURAL METAL LTD. ŞTİ.
 • BUROART - KİRİŞÇİ MOBİLYA TURİZM İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
 • BURSA BİRLİK METAL LTD. ŞTİ.
 • BURSAGAZ A.Ş.-GÜRSU
 • BURSAGAZ A.Ş.-HAMİTLER
 • BURSAGAZ OVAAKÇA İSTASYONU
 • BUR-YIL MADENCİLİK İNŞAAT PETROL NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • BÜYÜKKARCI GRUP
 • C.P. STANDART GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • C.P. TEKNİK OFİS C.P STANDART GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.-İNEGÖL YEM FABRİKASI
 • CAN OTOMOTİV MAMÜLLERİ PAZARLAMA TİC.A.Ş. 
 • CELAL SÖLPÜK PETROL ÜRÜN. OTOM. TİC. A. Ş.
 • CELAL SÖLPÜK PETROL ÜRÜNLERİ OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.
 • CENGİZ ENERJİ A.Ş.
 • CENTOL TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • CESA SANDALYE MOBİLYA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • CEVDET AKSÜT VE OĞULLARI KOLL.ŞTİ.
 • CEYAN MAKİNA VE OTOM. YED. PAR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • CIMSATAS ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC A.Ş.
 • CONTİNENTAL LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • CORVAC OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.
 • COŞKUNLAR OTOMOTİV GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • CRN BOYA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÇABASAN TEKSTİL VE BOYA A.Ş.
 • ÇAĞDAŞ CAM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ÇAĞDAŞ OTOMOTİV
 • ÇAĞDAŞ TEKSTİL BOYA APRE SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ÇAKIROĞLU OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇAKIROĞLU OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • ÇAKMAK SERVİS HİZMETLERİ MOTORLU ARAÇLAR SAN. VETİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇAKMAKLAR GIDA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
 • ÇAKMAKLI OTOMOTİV
 • ÇALIŞKAN OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • ÇALIŞKANEL OTO SAN VE TIC. LTD. ŞTI 
 • ÇAMKIRAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ÇAMLICA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ÇANAKKALE ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
 • ÇANAKKALE ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİLTD.ŞTİ
 • ÇAPA OTOMOTİV TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇAVDIR MOBİLYA GIDA PETROL OTOGAZ LTD.ŞTİ.
 • ÇAVLAN MADENCİLİK
 • ÇEL KOKİL DÖKÜM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİKAZANIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
 • ÇELEBİLER PLASTİK MAKİNE İNŞ.TURZ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 • ÇELİKAL DİZEL OTOMOTİV NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ÇELİKLER SEYİTÖMER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ÇERÇİLER OTOMOTİV SAN. VE . TİC. A.Ş.
 • ÇEŞME ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
 • ÇETAŞ TİCARİ VASITA A.Ş.
 • ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ .
 • ÇETİNLER NALBURİYE LTD.ŞTİ.
 • ÇEVSAN ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇIĞLI PLASTİK
 • ÇINAR TERSANECİLİK LTD. ŞTİ.
 • ÇİFTÇİ SÜT ÜRÜNLERİ TAŞ. GID. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
 • ÇİFTÇİOĞLU OTOMOTİV SAN. VE LTD.ŞTİ.
 • ÇİFTKURTLAR MİRCAN OTO SERVİS VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş.
 • ÇİMTAŞ HAZIR BETON TESİSLERİ AKARYAKIT İNŞAAT MAMÜLLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇİZGİ OTOMOTİV İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÇİZMECİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÇUKUROVA INŞAAT MAKİNALARİ SANAYİ VE TİCARET
 • ÇUKUROVA ZİRAAT ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş.
 • DAĞCAN İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
 • DAĞTEKİN DÖKÜM
 • DALAMAN ACARLAR
 • DAMLA İNŞAAT LTD.ŞTİ.
 • DANIŞ YAPI MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • DEĞİRMENCİLER ZİRAİ ÜRÜNLERİ İŞLEME PAKETLEME PAZARLAMA TAŞIMACILIK TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
 • DELAL MOBİLYA EV TEKSTİLİ VE DEK. A.Ş.
 • DEMAR MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • DEMİRELLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • DEMİRKOL BETON SAN. VE TİC. LD. ŞTİ.
 • DEMİRLER OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM GIDA AKARYAKIT ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.
 • DERE MADENCİLİK A.Ş.
 • DERİNDERE KOÇAK OTOMOTİV
 • DESİL OTOMOTİV TURİZM.İNŞ.NAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
 • DESTEBAŞI GRUP İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • DETAY KÖMÜR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
 • DİKİCİLER İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • DİMER DİYARBAKIR MERMER SAN. VE TİC. A. Ş
 • DİNÇER TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
 • DİYOR ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA DOĞRAMACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • DİZAYN METALURJİ DÖKÜM SAN. VE TİC. LT. ŞTİ
 • DNI METAL ENDÜSTRİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • DOĞAN TEKSTİL LTD. ŞTİ.
 • DOĞANLAR İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT PETROL TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • DOĞANSAN PETROL TURİZM TEKSTİL GIDA OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ.
 • DOĞRU OTOMOTİV KAUÇUK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
 • DOĞUŞ DÖKÜM MALZEMELERİ KİMYA MÜMESLİK AŞ. 
 • DOMANİÇ TURİZM İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
 • DOSTLAR FLOK BASKI SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ
 • DURANER BOYA KİMYEVİ MADDELER TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 • EAG GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.
 • ECETAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ECT ÇEVRE SİSTEMLERİ A.Ş.-BİNGÖL TIBBİ ATIK STERİLİZASYON
 • EDS ENJEKSİYON DÖKÜM SAN. A.Ş. 
 • EFE İNŞAAT
 • EFELER ÇİFTLİĞİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.
 • EGEM İŞ MAKİNALARI SERVİS YEDEK PARÇA İNŞAAT SAN. VETİC.LTD.ŞTİ.
 • EGEMAN SERVİS YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.A.Ş.
 • EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. A.Ş.
 • EKOMAR GERİDÖNÜŞÜM KİMYA SAN VE TİC LTD ŞTİ
 • EKŞİ KARDEŞLER İNŞAAT MADEN NAKLİYAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 
 • ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ)
 • ELELE DÖŞEME SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ELEMEĞİ İNŞAAT İÇ MİMARLIK MOBİLYA VE TİC. A.Ş.
 • ELMAS OTO SERVİS
 • ELYAF TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
 • EMAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • EMİN TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş
 • EMİN YILDIZ İNŞ. TAAH. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
 • EMİR TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • EMS MAKİNE SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ
 • ENEM ENERJİ İNŞAAT MADEN TOPLU TEMİZLİK YEMEK GIDA SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. 
 • ENRİKO ALİBERTİ OTOMOBİLCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş
 • ENTAŞ MERMER SAN.VE TİC. A.Ş.
 • ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ERAS İNŞAAT VE TİCARET LTD ŞTİ
 • ERASLAN OTO İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ERASLAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • ERBEK OTOMOTİV KİRALAMA SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERÇAL FINDIK OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • ERDEĞER MOTORLU ARAÇLAR VE İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ERDEMİR MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERDEN MOTORLU ARAÇLAR LASTİK OTO YEDEK PARÇA SATIŞI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERDİLOĞLU İNŞAAT GIDA OTOMOTİV NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
 • ERGÜL ÇIĞLI GERİ DÖNÜŞÜM
 • ERHAN MAKİNA SİSTEMLERİ TAAH. İNŞ. TAŞ. AMB. SAN. VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
 • ERİS MADEN END. SAN VE TİC. A.Ş.
 • ERİŞ OTO YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ERİŞSAN BETON VE KUM SAN. A.Ş.
 • ERK MAĞAZACILIK VE OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
 • ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ERKİN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERMAN SERVİS YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ERMAT MOTORLU ARAÇLAR VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.
 • ERÖZ ELEKTROMEKANİK YEDEK PARÇA OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERSANLAR TARIM MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ERTAN İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ESAN ECZACIBAŞI END.HAMMADDELER SAN. TİC. A.Ş.
 • ESER KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
 • ESKİŞEHİR FİAT OTOMOTİV
 • ESTETİK YAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ETKİLİ SERVİS A.Ş.
 • EVREN OTO SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • EYSİM MİNERAL MADENCİLİK MAKİNA İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • FİSA FİKSE VE SANFOR HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • FLASH NAKİL VASITALARI SAN. VE TİC. A.Ş VE DOST VİTAMİN SAN. VE TİC. LTD
 • FLOGAZ KLİMYEVİ MADDE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
 • FLORYA OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • FORMAK FORMKALIP VE MAKİNASAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • FUATRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • FUMES TOZ BOYAMA
 • GALANTUS TİC. AKARNAK NAKLİYAT
 • GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
 • GARET ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • GAZİANTEPLİ KARDEŞLER ALİ UÇAR VE KARDEŞLERİ OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
 • GENÇ HAVACILIK DENİZCİLİK OTOMOTİV ALIM SATIM SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
 • GENEL PAMUK ÇIRÇIR TARIM MAKİNELERİ SAN. VETİC.LTD.ŞTİ.
 • GENEL SERVİS YEDEK PARÇA DAĞITIM TİC.A.Ş.
 • GENERAL BİR DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş
 • GENERAL OTO SERVİS VE TİC. A.Ş.
 • GEOMAK METAL APARAT MAKİNE PLASTİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • GERMAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
 • GESBEY ENERJİ TÜRBİNİ KULE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 
 • GLOBAL PAZARLAMA GIDA KUMANYA DENİZCİLİK MADENCİLİK TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÖÇAY ONUR TURİZM İŞLETMECİLİK YATIRIM İNŞAAT NAKLİYAT MADENCİLİK VETİC.A.Ş.
 • GÖÇMENTÜRK SERVİS LTD.ŞTİ.
 • GÖKYILDIZ TEKSTİL KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÖNEN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÖNEN TEKSTİL A.Ş.
 • GÖNÜLŞEN OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÖRGEL METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • GÖRKEM OTOMOTİV TEKSTİL VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
 • GUVEN ALTAN MOTORLU ARACLAR
 • GÜÇLÜ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
 • GÜL-AL OTOM. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • GÜLAN OTOM. SAN. VE .TİC. LTD. ŞTİ.
 • GÜLİPEK KUMAŞ İPLİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • GÜLSOY OTOMOTİV SAN. VE TİC A.Ş. 
 • GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHR. VE İTH. A.Ş.
 • GÜNAS PLASTİK KAUÇUK METAL VE METAL ÜRÜLERİ ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
 • GÜNAYDIN TARIM HAYVANCILIK
 • GÜNAYLAR ÇIKMA YEDEK PARÇA
 • GÜNEY LASTİK MOTORLU ARAÇLAR VE SERVİS HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÜN-LAS MOTORLU ARAÇLAR
 • GÜRBAŞLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • GÜRER MADEN NAKLİYAT ASFALT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÜRES TAVUKÇULUK TEKNOLOJİSİ MAKİNA SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
 • GÜRLER İNŞAAT A.Ş.
 • GÜRPLAST PLASTİK A.Ş.
 • GÜRSES MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • GÜRSOY TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA TİC.A.Ş.
 • GÜRSOYLAR END. ÜRÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
 • HAKRA İNŞAAT NAKLİYAT MADENCİLİK TİC.LTD.ŞTİ
 • HAKSAN OTOM. MAMULLERİ SAN. VE .TİC. A.Ş.
 • HALİL ÖZTÜRK İNŞ. TUR. SAN. VE İÇ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 • HALİL ÖZTÜRK OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • HANKAYA MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ.
 • HARMONY TEKSTİL BOYA APRE İNŞAAT TAAHHÜT TESİSAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • HARPUT HOLDİNG TEKSTİL A.Ş.
 • HAS BETON İNŞ. TAAH. EMLAK OTOM. TAŞIMACILIK TUR. MADEN MÜH. ELEKTRİK ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.
 • HAS DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • HAS FRIGO KASA - GÜN-LAS GÜNEY LASTİK VE MOTORLU ARAÇLAR LTD.ŞTİ.
 • HAS FRİGO KASA ÜRETİM LTD.ŞTİ.
 • HAS OTOMOTİV YAT. VE PAZ. A.Ş.
 • HASANBAŞOĞLU OTOMOTİV GIDA İNŞ. VE TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • HASTRAILER KASA LTD.ŞTİ.
 • HAUS MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
 • HAYAT KAĞIT VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.
 • HAZ MERMER A.Ş.
 • HEDEF OTOMOTİV A.Ş.
 • HEKA NAK. İNŞ. TAAH. MAD. İMALAT İHR. İTH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • HİDRO PLASTİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • HİDROMEK A.Ş.
 • HİLAL DÖLÜM AYDINLATMA VE YED.PARÇ. SAN. TİC.
 • HİLAL OTO SERVİSİ VE LTD . ŞTİ.
 • HİLAL TEKSTİL BOYA KASAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • HORASAN AGREGA BETON İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • HUNKO MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ICC GRUP İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
 • IĞDIR TUĞLA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • IMERYS SERAMİK HAMMADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • INSULA RESORT & SPA - ALATUR SEYAHAT GIDA İNŞAAT TURİZM TİC. VE SAN.A.Ş.
 • INTERNATIONAL ARMORED GROUP ZIRHLI ÜRÜNLERSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • IVECO OTOMOTİV TİC. A.Ş.
 • İLK-EL OTOMOTİV A.Ş.
 • İLYAS ŞEN HYUNDAİ PLAZA
 • İLYAS ŞEN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • İLYAS ŞEN TUR. OTOMOTİV SAN.TİC. A.Ş.
 • İMAM KAYALI OĞULLARI OTOMOTİV TİC. A.Ş.
 • İNANÇLAR OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • İNANLAR İNŞAAT A.Ş.
 • İNOKSAN MUTFAK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • İPEKOĞLU OTOMOTİV KAUÇUK PLASTİK İNŞ. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • İREM METAL STATİK BOYA
 • İSİL MOBİLYA LTD.ŞTİ.
 • İSMAİL COMBİL*ŞEVKİ ÖZTÜRK-ÜSTÜN İŞ MOTORLU ARAÇLAR
 • İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
 • İSTANBUL FIAT OTOMOTİV
 • İSTANBUL OTOMOTİV END. VE TİC. A.Ş.
 • İŞ BİRLİK HAFRİYAT İNŞ. SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
 • İZBETON A.Ş
 • İZKAR MOTORLU TAŞITLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
 • İZPOR İZOLASYON AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .
 • JOHN DEERE-SÖKE TRAKTÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • JONUS KİMYA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • KADIOĞLU OTOMOBİLCİLİK TİC. A.Ş.
 • KALE OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KALEM NAK. İNŞ. TURZ. PET. ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • KALETOPSAN KALE TOPRAK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • KALYON İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KAMER OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • KANAT EL ARABASI LTD. ŞTİ.
 • KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ A.Ş
 • KANİ MOTORLU ARAÇLAR SAN VE TİC LTD STİ
 • KANYON GRUP MERMER MADENCİLİK NAKLİYE TAAHHÜT İTHALAT ve İHRACAT SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
 • KAPANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
 • KAPTANOĞLU PLASTİK NAKLİYAT GIDA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KARACAN TEMİZLİK A.Ş.
 • KARADENİZ HAZIR BETON İNŞAAT MADEN SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KARADERE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • KARAHALLILAR A.Ş
 • KARAKAŞLAR MOTORLU ARAÇLAR LTD.ŞTİ.
 • KARAKOÇ KALIP METAL FORM SAN. ve TİC. A.Ş
 • KARALAR OTO YEDEK PARÇA TİC.LTD.ŞTİ.
 • KARATAŞ TARIMCILIK A.Ş.
 • KARBEL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT GIDA VE İTHALAT İHRACAT TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
 • KARBONSAN BASINÇLI KAPLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KARDEŞLER OTOMOTİV BAKIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • KARMEN OTURMA GRUPLARI DEKORASYON MOBİLYA TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KAUÇUK SANAYİ HAYV. TUR. VE İNŞ. TİC. A.Ş.
 • KAVUKLAR OTOMOTİV
 • KAYADİBİ OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KAYALAR OTOMOTİV TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
 • KAYNAK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KAYNAK TEKSTİL PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş.
 • KERİM ÇELİK MAMULLERİ VE İMALAT A.Ş.
 • KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
 • KESKİNOVA MAKİNA LTD.ŞTİ.
 • KIGR TURİZM SİTE YÖNETİMİ İTHALAT İHRACAT VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • KIRMAK OTO TİC A.Ş.
 • KIRMATAŞ HAZIR BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • KIVANÇ OTOMOBİLCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KIYI PETROL SAN. TİC. A.Ş.
 • KİRİŞÇİ MOBİLYA TURİZM İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş. 
 • KLUTHE DURANER KİMYEVİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC.A.Ş.
 • KNN OTO SERVİS SATIŞ İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • KOCAERLER HAFRİYAT NAKLİYAT MADENCİLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.
 • KOCATEPE OTOMOTİV TARIM TURİZM GIDA İNŞAAT NAKLİYE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • KOÇAK KAYACANLAR HAY. ET SÜT ÜR. TAR. ÜR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • KOÇASLANLAR OTOMOTİV İNŞAAT TAŞIMA PETROL GIDA SAN.TİC.A.Ş.
 • KOLEKSİYON MOBİLYA A.Ş.
 • KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.-TARSUS ŞUBESİ
 • KONAKTAŞ İNŞAAT MADENCİLİK NAKLİYAT TAAHHÜT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • KORGAN BETON SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
 • KORUSU A.Ş.
 • KOSİFLER OTO SERVİS VE TİC. A.Ş.
 • KOSİFLER SAMSUN OTO A.Ş.
 • KOYUNCU DENİZCİLİK RENT A CAR HİZMETLERİ TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.
 • KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
 • KOZAĞAÇ MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • KÖŞKDERE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 • KÖYLÜ LAS. İM. LTD. ŞTİ.
 • KRAL TEKSTİL BOYA TURİZM DERİ MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 • KULA GIDA KOMBİNALARI A.Ş.
 • KULA GIDA KOMBİNALARI A.Ş.
 • KURŞUNLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • KURUOĞLU TURİZM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
 • KUTLU İLAÇLAMA VE PEYZAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • KUTLUK DÖKÜM OTOM. KALIP VE MAKİNE PARÇALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • KUZEY ÇÖZGÜ HAŞIL DOKUMA LTD. ŞTİ.
 • KUZEY OTOMOTİV
 • KUZEY OTOMOTİV VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 • KUZEYBİRLİK İNŞAAT MADENCİLİK
 • KÜM-MER MADENCİLİK NAKLİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.
 • LATİF AMBALAJ SANAYİ MOBİLYALARI VE MALZEMELERİ ÜRETİM PAZ. LTD.ŞTİ.
 • LİDYA TOPRAK NAKLİYAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • LİNDE GAZ A.Ş.
 • LYKIA TURİZM YATIRIMLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
 • M.F. ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • MAINETTI ASK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.
 • MAKOMAR MERMER MADEN İNŞAAT NAKLİYAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MAKTEL MAKİNA VE TEL SANAYİ A.Ş
 • MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
 • MANAS MİNERAL MADENCİLİK LTD.ŞTİ 
 • MANTAŞ MANTAR ÜRETİM VE TURİZM TİC.A.Ş. 
 • MAPAR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
 • MAR İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MARAŞ YAĞ SAN. A.Ş.
 • MARİTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
 • MARMARA OTOMOTİV A.Ş
 • MARMARA ULUSLARARASI İNŞ. TİC. A.Ş.-KORUMAR OTEL KUŞADASI
 • MAROLİ GIDA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
 • MARS LOJİSTİK
 • MASTER OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ 
 • MAYDA TOZ METAL VE OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • MBH GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • MBU YAPI OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • MEGEY MAKİNA VEDÖKÜM SAN. TİC.LTD. ŞTİ. 
 • MEHMET ÖZKAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A. Ş.
 • MEKLAS OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • MEKPA HAVA SÜSPANSİYON KÖRÜKLERİ KOLL.ŞTİ. . 
 • MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş
 • MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş
 • MENSAN GERİ DÖNÜŞÜM NAK. SAN. TİC. LTD. 
 • MERCANLAR OTOMOTİV TİC. A.Ş.
 • MERCANLAR PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MERKEZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.
 • MERKEZ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MERKO GIDA SAN. VE TİC.A.Ş
 • MEROTO OTOMOTİV A.Ş.
 • MERSA OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. SAN. TİC. LTD.
 • MERSİN CANLAR PLASTİK AMBALAJ SAN. VETİC.LTD.ŞTİ. 
 • MERSİN ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ DOĞAL MİNERALLİ SU VE İÇECEKLER NAKLİYAT SAN.TİC.A.Ş. 
 • MERSİN YAT LİMANI İŞLETMELERİ A.Ş.
 • MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş
 • MERTLER OTOMOTİV ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
 • MESİR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MET METAL GALVANO YÜZEY KAPLAMA
 • METALIMPEX GERİ DÖNÜŞÜM VE TAŞIMACILIK SAN.TİC.A.Ş.
 • METEK YAPI SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
 • METKO HÜTTENES ALBERTUS KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • METRO GROSMARKET BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. 
 • MEVA PETROLCÜLÜK VETERİNERLİK TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE TURİZM TİCARETPAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 
 • MEZ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.
 • MİLANGAZ LPG DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş.
 • MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SAN. VE. TİC.A.Ş.
 • MİMAR OTOMOTİV MOT. ARAÇLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • MİRBOY TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MİRE MİMARLIK İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • MİTSUBİSHİ SEVTAŞ OTOMOTİV A.Ş.
 • MKM PRINT TEKSTİL İTHALAT VE İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MKS-DEVO TEKSTİL VE KİMYA MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.
 • MOBİPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • MUS FAR MAN OTOMOTİV NAK.PET. GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • MUSLUBAŞLAR OTO TİC.A.Ş.
 • MUTLUHAN KONUT ENDÜSTRİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 
 • MY ULUSLAR ARASI TİC. PAZ.OTOM. İNŞ. TEKS. VE DAY.TÜK. MAD.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • NAMLI ZEYTİNLERİ
 • NAMSAL GIDA SAN. VE TİC.A.Ş
 • NAMSAN METAL TİCARET SANAYİ A.Ş.
 • NARA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • NASİP MERMERCİLİK DOKUMA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • NATAŞ NAKİL ARAÇLARI TİC.A.Ş. 
 • NAZAR OTOMOBİLCİLİK YEDEK PARÇA TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • NEFESOĞULLARI MOTORLU ARAÇLAR LTD.ŞTİ.
 • NE-KA YAPI
 • NESKAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • NESLİ MOBİLYA KOLTUK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • NET TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
 • NETSEL GRAFİK SAN. TİC. A.Ş.
 • NEV OTOMOTİV A.Ş.
 • NG SÜPER LASTİK VE KAUÇUK - NG SÜPER LASTİK VE KAUÇUKSAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • NISSAN GÜLEN OTOMOTİV
 • NİLÜPA NİLÜFER İPEK TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • NİMSAN NİKSAR KİREÇ SAN.VE TİC A.Ş.
 • NİSA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • NİSSAN ARTKIY OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • NORM METAL-MEHMET ŞENGÜL
 • NUH BETON A.Ş.
 • NUKON LAZER MAKİNA METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
 • NURAL İNŞAAT
 • NURAY OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
 • NUREL TEKSTİL APRE VE BOYA SAN. VE TİC.A.Ş.
 • NURİ KÖRÜSTAN MAKİNA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
 • NY HİSAR TEKSTİL BOYA APRE SAN. VE TİC.A.Ş.
 • OK KARDEŞLER TREYLER SAN. ve TİC. A.Ş.
 • OLDRATİ KAUÇUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • OLİVİN ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • OLUKLU MUKAVVA AYDIN KUTU VE AMB. SAN. TİC. VE A.Ş.Oluklu Mukkavva Aydın Kutu ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.
 • OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
 • OMYA MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ONUR IŞIL OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ONUR TAAHHÜT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş. 
 • OPEX ISI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
 • OPTİMA BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ORBETAŞ BETON İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ORÇUN PRES OTOMOTİV PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ORDU MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC A.Ş 
 • ORKAV ORMAN ÜRÜNLERİSAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ORMETAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ORTAKÖY OTOMOTİV A.Ş.
 • ORTAŞ -ORHANGAZİ TAŞ VE TAŞ ÜRÜNLERİ A.Ş.
 • ORTEM TEMİZLİK İNŞ. TAAH. HAF. NAK. MÜH. MÜŞ. TUR. MAD.TİC.VE SAN. A.Ş. 
 • ORUÇLAR OTOMOTİV İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • ORZİM ZEYTİN İŞLEME MERKEZİ SİTE YÖNETİMİ
 • OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • OTO BAŞARAN HULUSİ ÜÇ
 • OTODEM OTOMOTİV PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • OTOGÜL OTOMOTİV SA. TİC. LTD. ŞTİ.
 • OTOLAB BOSCH CAR SERVİCE
 • OTOMOL BAYKAN OTOMOBİL A.Ş.
 • OTOSTOK KAROTO A.Ş
 • OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
 • ÖKE TRAKTÖR VE EKİPMANLARI PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ÖMER OTOMOTİV
 • ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM A.Ş.
 • ÖNER PLASTİK TEKSTİL ATIK TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA GERİ DÖNÜŞÜM
 • ÖNGEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. A.Ş
 • ÖZ ASİL MADENCİLİK NAKLİYE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZ ÇETİN TARIM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT GİYİM TURİZM KUYUMCULUKGIDA TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ÖZ RENOTEK RENAULT MAİS YETKİLİ SERVİSİ
 • ÖZAKBAŞLAR KAĞIT PETROKİMYA İNŞAAT LOJİSTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ÖZAL DÖKÜM
 • ÖZATA TERSANECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZCANLAR SANDALYE MOB. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZ-CE TURİZM SAN. TİC. A.Ş.
 • ÖZDAL KOMPOST İNŞAAT GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş. 
 • ÖZDEMİR YAPI
 • ÖZDEMİRLER OTOMOTİV SAN. TİC. VE LTD.ŞTİ.
 • ÖZDİMETOKALI GIDA PAZ.SAN.TİC.A.Ş.
 • ÖZDOĞANSER İNŞ. MAD. TEM. TUR. NAK. OTM. ENERJİ İML. İTL. İHR. VE TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
 • ÖZENLER OTO RENO SERVİSİ
 • ÖZGÜN YAPI SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ÖZKANLAR MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
 • ÖZKAR OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • ÖZMUTLUBAŞ OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZON ENERJİ İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÖZRENOTEK OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZŞAFAK OTOMOTİV GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÖZTEM MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • PAK ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • PAKKENS YEDEK PARÇA VE MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • PANORAMA OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
 • PARK OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • PARLAK METAL LTD.ŞTİ.
 • PARMAKSIZLAR OTOMOTİV
 • PAŞALI OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ.
 • PERFEKTÜP AMBALAJ SANAYİ BELL HOLDİNG
 • PMK YAPIŞMAZ KAPLAMALARI LTD. ŞTİ.
 • POLAT ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT A.Ş. 
 • POLAT MADENCİLİK ENERJİ SAN. VE TİC A.Ş.
 • POLİNER PLASTİK AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM DERİ SAN. TİC. A.Ş. 
 • PRİYEN İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • PROGIDA A.Ş.
 • PROMAK PROJE MAKİNA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
 • PROTAŞ PROJE MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • RABEK TEKSTİL LTD.ŞTİ.
 • RAMADA PLAZA A.Ş.
 • REFAH DÖKÜM EVİ
 • REKOR OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.
 • REKORPAN ISI CİHAZLARI SAN. VE TİC.A.Ş.
 • REMO AĞIR MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • RENAR OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • RENAULT GÖNÜLŞEN
 • RENK OTO OTOMOTİV PAZARLAMA SERVİS TİC.LTD.ŞTİ.
 • RENSER MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
 • REON SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • RİMAKSAN MAKİNA METAL OTOMASYON TASARIM VE YAZILIM SAN.VE TİC. LTD ŞTİ.
 • SABIR DERİ KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • SADIKLAR OTOMOTİV TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • SADIKOĞULLARI OTOMOTİV PETROL TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • SADIRLAR TEKSTİL SAN. VE TUR. TİC. A.Ş.
 • SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • SAFLON METAL SAN. VE TİC. A.Ş
 • SAĞMAN KABLO HURDA GERİ DÖNÜŞÜM METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • SAKALAR MOBİLYA KOLTUK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. MALZ. NAKL. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • SALİH ALTAY OTOMOTİV
 • SAME DEUTZ-FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 • SAMSUN MAKİNA SAN. A.Ş.
 • SARAR OTOMOTİV A.Ş.
 • SARIGERME OTELCİLİK YAT. TUR. A.Ş.
 • SARIKAYA NARENCİYE PAKETLEME TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • SARILAR OTOMOBİLCİLİK ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • SARUHAN MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş.
 • SAVAŞ TOPKARA DIŞ TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
 • SE-BA BAŞARAN OTOMOTİV AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • SEÇ SALÇA KONSERVE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • SEGE TAŞIT KOLTUKLARI VE OTOM.SAN. VE TİC. A.Ş.
 • SEK SÜT A.Ş.-MUSTAFAKEMALPAŞA
 • SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 • SEMBOL BOYA APRE BASKI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • SERİLER HAZIR BETON İNŞ. TAAH. TİC.LTD. ŞTİ.
 • SERKA MERMER MAD.TEKS. KONF. İNŞ. TUR. GIDA MAK.OTOM. VE PET. ÜR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • SERTEPE OTOMOTİV A.Ş.
 • SEVER OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • SEVİLEN ŞARAP SANAYİ A.Ş.
 • SEVKON GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TURİZM PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • SEZGİN OTOMOTİV
 • SGS JENERATÖR VE MARİNE GRUP TUR. PAZ. İMALAT İTH.İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
 • SIEMENS
 • SİBİRYAK MADEN GRUP A.Ş.
 • SİLKAR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • SİMGE MAT MADENCİLİK ASFALT SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • SİNEM EMPRİME BOYA TEKSTİL KONFEKSİYON EV TEKSTİLİ İPLİK KUMAŞ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • SİNTA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
 • SİRMADSAN MADEN HAFRİYAT NAK. MAK.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • SİRMERSAN MERMER A.Ş.
 • SİYAH-KALEM MÜHENDİSLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
 • SOLAR-SAN VAKUMLU CAM TÜP ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.
 • SOMTAŞ SEVERLER OTO MOT. ARÇ. TİC. A.Ş.
 • SORKUN MERMER İNŞ. HAF. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • SÖNMEZ KOÇ OTO SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • SÖNMEZLER OTOMOTİV İNŞ.VE YAKIT.TİC.SAN.LTD.ŞTİ
 • SPC MADENCİLİK ENERJİ İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • SPEEDY OTOMOTİV SERVİSLERİ TİC. A.Ş.
 • SPOR TUR SPOR SAĞLIK VE TURİZM YATIRIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • STANDART BETON NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜTSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • STAR YAĞCILAR DAMPER DORSE ŞASE OTOMOTİV DEMİR ÇELİK İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. 
 • STONEWORLD INTERNATIONAL MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • STRATON MADEN YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
 • SULTAN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş.
 • SULTAN JEOTERMAL KAYNAKLI TEKNOLOJİK SERA-TARIM VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 • SURTAŞ OTOM. VE SERVİS HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • SUVLA ŞARAPLARI TARIM A.Ş.
 • ŞAHİNLER MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV HAYV. SAN VE TİC. A.Ş.
 • ŞAHMER OTELCİLİK TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 
 • ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİC. KİM. ÜRÜ. OTO. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
 • ŞAMLIOĞLU OTOMOTİV
 • ŞANMAK MAKİNA SANAYİ A.Ş.
 • ŞEF SARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ŞEN TİCARİ ARAÇLAR OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.
 • ŞENBAY MAD. TUR. İNŞ. NAKL. SAN. VE TİC. A.Ş.
 • ŞENDİL OTOMOTİV TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
 • ŞENSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ŞENTÜRKLER OTOMOTİV A.Ş.
 • TALİP OTOMOTİV BİLGİSAYAR İLETİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • TAMAŞ MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
 • TAMEK GIDA VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.
 • TARHANLAR OTOMOTİV SAN TİC. A.Ş
 • TAŞAR OTOMOTİV PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.
 • TAT GIDA A.Ş.-KARACABEY
 • TAT GIDA A.Ş.-MUSTAFAKEMALPAŞA
 • TAZE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • TECASA ISI KONTROL SİSTEMLERİ A.Ş.
 • TECO PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • TE-HA KOZMETİK TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
 • TEK GALVANO YÜZEY KAPLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • TEKİNYOL MADENCİLİK İNŞ.TAAH. NAK. HAF.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • TEKNİK BETON TUR.İNŞ. MAD. İTH. İHR. YAT. TAAH. SAN.TİC. A.Ş.
 • TEKNİK BOBİNAJ-GÜLDEN MÜÇEOĞLU
 • TEKNİK CONTA KAUÇUK ÜRÜNLERİ KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • TEKNİK KOMPOZİT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • TEKNİK OTO SERVİS AKARYAKIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • TEKNO-LIFT ASANSOR SAN.VE TICARET A.S.
 • TELBİS TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ.
 • TEZEL DÖKÜM
 • THYSSENKRUPP ASANSÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
 • TIKIROĞLU HAZIR BETON HAFRİYAT NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
 • TINAZ VE SANAYİ MAKİNALARI TİC. VE .SAN. A.Ş.
 • TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • TOKİ MET MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • TOKULLAR OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş.
 • TOKUROĞLLARI İNŞAAT LTD.ŞTİ.
 • TOPAL NARENCİYE TARIM İNŞAAT NAKLİYE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 
 • TOPÇESAN TOPBAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 • TOSUNLAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • TOYOTA PLAZA ALJ
 • TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
 • TOYOTA HİSAR OTOMOTİV
 • TRAKMAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • TRAKMAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • TRUVA GİYİM SAN. VE TİC.A.Ş.
 • TUFAN EMLAK İNŞ.TAAHTURZ.AKARY.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD. 
 • TUNALAR OTOMOTİV A.Ş.
 • TURCOTEL TURİZM A.Ş.
 • TURGUT MOTORLU TAŞITLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 • TURKUAZ MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 • TURKUAZ TUR TURIZM TICARET GEMICILIK VE SEYAHAT A.S
 • TURMAK TURİZM TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ
 • TUSAN TURİZM SAN.TİC.A.Ş. 
 • TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.-HAMZA OĞUZ
 • TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
 • TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.
 • TÜRKER TİCARET
 • TÜRKHAN TEKSTİL TURİZM NAKLİYE DERİ İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 
 • TÜRKÜN TEKSTİL A.Ş.
 • TÜRLAS HORTUM KAUÇUK OTO YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • UFUK OTOMOTIV LPG/CNG DON. İNS. SAN.VE TİCARET A.Ş.
 • UĞUR SELÜLOZ KİMYA MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş.
 • UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • ULUGÖL OTOM. SAN. TİC. VE A.Ş.
 • ULUKAR OTOMOTİV KIA YETKİLİ SATICI VE SERVİSİ
 • ULUOVA SÜT TİC. A.Ş.
 • ULUSALÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • UNSPED PAKET SERVİSİ SAN. VE TİC.A.Ş.
 • URANTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • UZAY OTO A.Ş.
 • UZAY YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI OTOMASYON MAKİNA İNŞAAT GIDA ARITMA EMLAK ALIM SATIMI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 • UZMAN ALÜMİNYUM DÖKÜM OTOM. TEKS. TAŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • UZMAN ENTEGRE KONTROL İLAÇLAMA
 • UZUNLAR OTOMOTİV ZAHİRE SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ 
 • ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • ÜÇLER KİREÇ SAN. LTD. ŞTİ.
 • ÜÇOCAK DÖKÜM
 • ÜKKÖY MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VETİC.A.Ş.
 • ÜNAL İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. 
 • ÜNALLAR OTO ÇIKMA YEDEK PARÇA
 • VAHİT KOL HURDA
 • VEFALI OTO YAĞ DEĞİŞİMİ
 • Vİ MAKİNA ELEKTRİK ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • VİDEOJET TEKNOLOJİ
 • VOLKSWAGEN TAMAŞ
 • VOLVO GROUP OTOMOTIV TICARET LTD.STI.
 • VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN.A.Ş. 
 • VOTORANTİM ÇİMENTO
 • WORTHİNGTON ARITAŞ BASINÇLI KAPLAR SAN. A.Ş.
 • YAĞCI OTOMOTİV GAYRİMENKUL ALIM SATIM VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
 • YAKUP OTO SAN. SAN. TİC. A.Ş.
 • YALÇIN GIDA İTHALAT VE İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • YALOVA TEKNİK ALÜMİNYUM PLASTİK DOĞRAMA İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • YALOVA UZMANLAR SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • YAMANLAR HAFRİYAT MAD.İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • YAPISAN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • YAVUZ DÖKÜM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • YAVUZKAN HAZEL GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
 • YAVUZLAR DİŞLİ SAN.TİC.A.Ş.
 • YAYLA AGRO GIDA SAN. VE NAK. A.Ş.
 • YEL EMLAK İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • YENİ MANİSA YAPI SAN ÖZEL SAĞLIK TURZ. A.Ş.
 • YENİ OTOMOTİV
 • YERSA SENTETİK DOKUMA SAN. VE .TİC. A.Ş.
 • YEŞİLIRMAK HAZIR BETON KUM ÇAKIL ELEME TESİSLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • YHY OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
 • YILDIZLAR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • YILDIZTEPE MADENCİLİK İNŞAAT PETROL TURİZM GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
 • YILMAZLAR OTOMOTİV A.Ş.
 • YMY ULUSLAR ARASI TİC.PAZ. OTOM. İNŞ. TEKS. VE DAY.TÜK. MAD.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • YÖNTEM MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • YÖRÜK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDASAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • YÜREK TEKSTİL A.Ş.
 • YÜZBAŞIOĞLU OTO. SAN. VE TİC. A.Ş.
 • YZK BETON MAD. SOS. HİZ.MAK. İNŞ. NAKL. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ZA MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ZAFER OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
 • ZENGİNLİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ZENTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ
 • ZİYLAN TABAN SAN. VE TİC.A.Ş.
 • ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
 • ZYM ZİYLAN YAPI MALZ. SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.
 • BAZMER TURİZM OTELCİLİK İŞLETMELERİA.Ş.
 • ADANA KIŞLA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ-DR. TURGUT NOYAN
 • ADANA SEYHAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ-DR. TURGUT NOYAN
 • ADANA YÜREĞİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ-DR. TURGUT NOYAN
 • ADANIR LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE PETROL SAN.TİC.A.Ş.
 • ADNAN ÖZEN İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş. 
 • AES ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
 • AG HASAN ONARIM SERVİSLERİ A.Ş.
 • AMARA DENİZ IŞIĞI OTELCİLİK TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
 • ANATECH DIŞ TİCARET A.Ş.
 • ARAS KARGOYURTİÇİ YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. 
 • ARGOS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 • ARLA ÇEVRESEL VE TARIMSAL MÜHENDİSLİK
 • ATLAS İNŞAAT LTD.ŞTİ.-ELAZIĞ TIBBİ ATIK
 • ATLAS İNŞAAT LTD.ŞTİ.-OSMANİYE 2.SINIF DDT
 • ATLAS İNŞAAT LTD.ŞTİ.-OSMANİYE TIBBİ ATIK
 • ATLAS İNŞAAT TIBBİ ATIK STERİLİZASYON
 • ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
 • AVRUPA ARAÇ ALIM SATIM VE KİRALAMA A.Ş.
 • AYBET BETON PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN.A.Ş.
 • AYDIN MADENCİLİK İNŞAAT ASFALT NAKLİYE TURİZM TAAHHÜT SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
 • AYKAN MOTOR SERVİS LTD.ŞTİ.
 • AYSA HAŞERE İLAÇLAMA
 • AYSA TOPLUM SAĞLIĞI VE HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ
 • AYŞE KAYA PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
 • BAĞCI TURİZM OTELCİLİK LTD. ŞTİ.
 • BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNLERİ KOLL. ŞTİ.
 • BAKİ ELEKTRİK ÜRETİM
 • BALÇOVA TERMAL TURİZM VE OTELCİLİK A.Ş.
 • BANDIRMA ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
 • BANPLAS GERİ DÖNÜŞÜM
 • BAZMER TURİZM OTELCİLİK İŞLETMELERİA.Ş. 
 • BÇM ÇEVMER ÖLÇÜM ANALİZ LAB. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 
 • BEGOMVİL TURİZM OTEL İNŞAAT TİC. A.Ş.
 • BELEK BEACH RESORT HOTEL - BİLGİ TURİZM A.Ş. 
 • BİLLUR ÇEVRE ÖLÇÜM ANALIZ LABORATUVAR MÜŞ. MÜH. DAN. HİZ. A.Ş. 
 • BİM A.Ş.
 • BİOFEN ÇEVRE SAĞLIĞI TEMİZLİK TARIM LTD ŞTİ 
 • CATAMARAN RESORT HOTEL
 • CLUB KASTALİA
 • ÇEDFEM ÇEVRE ANALİZLERİ LTD.ŞTİ.
 • ÇEV-MER ÖLÇÜM ANALİZ LAB. HİZ. SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.. 
 • DEDEMAN HOTEL VE CONVENTION CENTER
 • DENİZIŞIĞI OTELCİLİK TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • DOĞA TURİZM SUNSET BEACH
 • ECESARAY MARİNA RESORT
 • ECETAŞ MARİNA RESORT
 • EGE KONTROL İLAÇLAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
 • EKOÇED LABORATUVAR LTD. ŞTİ.
 • ELMAKS MÜH. VE DANIŞMANLIK A.Ş.
 • ENDÜSTRİ TEKNİK LTD. ŞTİ.
 • ENKA PAZARLAMA İHR. İTH. A.Ş.
 • ENTO KORUMA İLAÇLAMA
 • ER KÖMÜR PAZAR. MAD. DEN. TURİZM ve TİCARET A.Ş. 
 • ERA TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ
 • ESEN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİC. A.Ş.
 • FANTASİA HOTEL DE LUXE KUŞADASI
 • GARCIA RESORT SPA LTD. ŞTİ.
 • GAROTE İLAÇLAMA
 • GOLDEN LIFE HEIGHTS
 • GOLDEN LIFE RESORT
 • GRAND İDEAL PREMİUM HOTEL
 • GRAND ONTUR
 • GREEN NATOLIA CLUB HOTEL
 • GÜNALLAR ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA TESİSİ
 • GÜNEY-EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ
 • GÜRTEM İLAÇLAMA
 • HEDEF HOTEL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
 • İBİS HOTEL
 • İBRAHİM TİMUR
 • İDEAL PRİME BEACH HOTEL MİRAMER
 • İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT ERZURUM LABORATUVAR LİSESİ
 • İZMİR BALÇOVA TERMAL OTEL
 • İZMİR EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM LAB. LTD. ŞTİ.
 • KORUMA İLAÇLAMA
 • KORUMA MÜHENDİSLİK ÖZGÜR ERKAN
 • KUŞADASI GOLF&SPA RESORT
 • KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
 • KÜTAHYA ARTI YAŞAM OSGB
 • MERCEK ÇEVRE SAĞLIK HİZMETLERİ-KAAN KOÇDEMİR
 • MER-LAB ÇEVRE SU ANALİZ VE ÖLÇÜM LAB. İŞ GÜV. DAN. MÜH. HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
 • MURAT AKKUŞ
 • NOVA LABORATUVAR LTD. ŞTİ.
 • NURETTİN YILMAZ
 • OLİMPOS ÖZEL GÜVENLİK KORUMA GÜVENLİK EĞİTİM LTD. ŞTİ.
 • ONTUR OTEL
 • ONUR İLAÇLAMA
 • OPEL PLAZA KALE/KEŞAN
 • ORKA SUNLIFE RESORT HOTEL
 • ORTUNÇ TURİZM İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 • ÖZEL ÖNCÜ OKULLARI
 • ÖZVET VETERİNER KLİNİĞİ
 • PALMİYE TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT TİC.A.Ş.
 • PEMAR TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş.
 • PERDİKİA HOTELS
 • RAMADA RESORT KUŞADASI GOLF TİC. A.Ş.
 • SAHİN REKTİFİYE
 • SALİHLİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • SED-CEM TURİZM LTD.ŞTİ.-HOLİDAY İNN
 • SERTER ARAÇ TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
 • SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.
 • SULTANGAZİ BELEDİYESİ
 • SÜRAL OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
 • TAMARİS TURİZM-İBİS OTEL
 • TRABZON İLAÇLAMA İNŞAAT
 • VİLTUR BOYALIK BEACH HOTEL
 • VİROMED LABORATUVARLARI
 • WYNDHAM GRAND OTEL
 • YACHT CLASSIC HOTEL
 • ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ